A013 – 20161219_182611

tukový mazotok na korienku vlasu (čierne) v porovnaní s normálnou časťou vlasu